وبلاگ

فراگیر شدن ویروس کرونا، زندگی خانوادگی را در سراسر دنیا مختل کرده است. تعطیلی مدارس، دورکاری، فاصله‌گیری اجتماعی از جمله […]

پدیداری و شناسایی کرونا ویروس جدید
  • سعید
  • 17 فروردین 1399
  • 0دیدگاه

در اواخر سال ۲۰۱۹ تعدادی پنومونی غیرقابل توضیح در ووهان چین گزارش شد که هیچ کدام از کیتهای تشخیصی موجود […]

درباره ویروس کرونا بیشتر بدانیم
  • سعید
  • 17 فروردین 1399
  • 0دیدگاه

کروناویروس ها شامل ویروس های RNA دار تک رشته ای و دارای envelope هستند.ژنوم کرونا سنتز و کدینگ ۴گروه پروتئین […]