مشخصات پرستار

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

خدمات

نظرات

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

محمد رضایی

19 آذر 1401

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون

خدمات پرستاری

  • سرویس

  • درمانگاه

  • پرستار

  • تاریخ و آدرس

  • پرداخت

پایش علایم حیاتی

کنترل فشار خون و اکسیژن خون. کنترل مجدد علایم حیاتی 30.000

ECG

نوار قلبی

کشیدن بخیه تا ۱۰ گره

کشیدن بخیه تا ۱۰ گره و کمتر از ۱۰ گره

کشیدن بخیه بیشتر از ۱۰ گره

کشیدن بخیه بیشتر از ۱۰ گره

پانسمان تا 20cm

پانسمان تا اندازه ۲۰ سانتی متر

پانسمان بیشتر از 20 cm

پانسمان به اندازه بیشتر از ۲۰ سانتی متر

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۱_یک ناحیه

پانسمان یا تعویض بیماران زخم بستر درجه ۱ برای یک ناحیه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۱_هر ناحیه اضافه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۱_برای هر ناحیه اضافه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۲_یک ناحیه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۲برای یک ناحیه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۲_هر ناحیه اضافه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۲ برای هر ناحیه اضافه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۳_هر ناحیه اضافه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۳برای هر ناحیه اضافه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۳_یک ناحیه

پانسمان یا تعویض بیماران بدسور درجه ۳برای یک ناحیه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۲_یک ناحیه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۲برای یک ناحیه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۲_ناحیه اضافه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۲برای هر ناحیه اضافه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۳_ناحیه اضافه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۳برای هر ناحیه اضافه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۳_یک ناحیه

دبریدمان سطحی و پانسمان بدسور درجه ۳برای یک ناحیه

مراقبت از استوما

کیسه گذاری شستشو و پانسمان و یا تعویض استوما

شستشوی مثانه

شستشوی ساده مثانه

تعبیه سوند فولی

تعبیه یا تعویض سوند فولی

خارج کردن سوند

خارج کردن سوند مثانه

تعبیه کاندوم شیت

تعبیه و فیکس کردن کاندوم شیت

خون گیری

خون گیری از بیمار برای آزمایش و..

سرم تراپی

تزریق سرم بدون وسایل سرم تراپی

تزریق IM یا s.c

تزریق به ازای هر تزریق داخل عضله یا زیر جلدی

تزریق IV

تزریق به ازای هر تزریق داخل وریدی

O2 تراپی بدون ساکشن

شامل آموزش بیمار و اتصال به تجهیزات و مراقبت

O2 تراپی با ساکشن

اکسژن تراپی با ساکشن

گاواژ

تغذیه و واردکردن مایعات غذایی از راه لوله به معده

تعبیه یا تعویض NGT

تعبیه یا تعویض لوله بینی_معده ای

انما

زریق مایع درون مقعد به منظور شستشو یا تحریک کولون

حمام بیمار در منزل

حمام دادن بیمار در منزل

پانسمان سوختگی درجه ۲ تا ۲۵٪

پانسمان سوختگی درجه ۲ تا ۲۵٪ سوختگی

پانسمان زخم پای دیابتی سطح ۱

پانسمان زخم پای دیابتی سطح ۱

پانسمان زخم پای دیابتی سطح ۲

پانسمان زخم پای دیابتی سطح ۲

پانسمان زخم پای دیابتی سطح ۳

پانسمان زخم پای دیابتی سطح ۳.

مراقبت پرستاری به ازای هر یک ساعت

مراقبت حرفه ای پرستاری به ازای هر یک ساعت

درمانگاه اروم مهر شماره مجوز: 3-256750 8

250 نظر

مهدی باقری

آنلاین

2

متن توضیحات

پرستاری

250 نظر

حسین منوچهری

آنلاین

6

متن توضیحات منوچهری

پرستاری

250 نظر

سینا قلی پور

آنلاین

7

پرستاری

250 نظر

امین حسین زاده

آنلاین

8

پرستاری

250 نظر

انتخاب تاریخ و ساعت

شیوه پرداخت

30.000 تومان

موجودی 30.000 تومان

کد تخفیف دارید؟

هیچ آیتمی انتخاب نشده

درمانگاه

انتخاب نشده

انتخاب نشده

پرستار

انتخاب نشده

انتخاب نشده

هیچ آیتمی انتخاب نشده

درمانگاه

انتخاب نشده

پرستار

انتخاب نشده