;

بارگذاری تصویر نسخه

برای بارگذاری تصویر نسخه یکی از گزینه های زیر انتخاب کنید.

دوربین

خدمات ارسال نسخه

  • ارسال نسخه

  • تاریخ و آدرس

لطفا برای تهیه و ارسال نسخه یکی از دو روش زیر را انتخاب کنید.

تصویر نسخه باید واضح باشد

فرمت های قابل قبول PNG,JPEG میباشد

حداکثر حجم قابل قبول 2 مگابایت میباشد.

انتخاب تاریخ و ساعت

خیابان طالقانی، کوچه انصار، پلا...

آزربایجان غربی، میاندوآب

خیابان طالقانی، کوچه انصار، پلا...

آزربایجان غربی، میاندوآب