برچسب: کوهنوردی

درباره ویروس کرونا بیشتر بدانیم
  • سعید
  • 17 فروردین 1399
  • 0دیدگاه

کروناویروس ها شامل ویروس های RNA دار تک رشته ای و دارای envelope هستند.ژنوم کرونا سنتز و کدینگ ۴گروه پروتئین […]