اعتماد شما بهترین سرمایه ماست

اگر به خدمات پرستاری آشنایی دارید انتخاب نمائید ، درغیر اینصورت از قسمت ارسال مدارک ، دستور پزشک محترم را ارسال کنید و یا از قسمت مشاوره، مشکلتان را با ما در میان بگذارید

 • سرم تراپی بدون اقامت
  23
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان +
 • سونداژ مثانه
  24
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان +
 • ساکشن تراپی
  25
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان +
 • ان جی ( لوله معده )
  26
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان +
 • پانسمان
  27
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان +
 • کشیدن بخیه تا 10 گره
  28
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان +
 • نوار قلب
  29
  ۲۰۰,۰۰۰ تومان +
 • تست قند خون
  30
  ۷۰,۰۰۰ تومان +
 • کنترل فشار خون
  31
  ۲۰,۰۰۰ تومان +
 • انما ( تنقیه)
  32
  ۱۲۰,۰۰۰ تومان +
 • تزریق در منزل ( ۱ تزریق )
  33
  ۷۰,۰۰۰ تومان +
 • تزریقات اضافی
  34
  ۲۰,۰۰۰ تومان +
 • بازکردن گچ
  36
  ۱۰۰ تومان +
 • کشیدن بخیه بیش از 10 گره
  38
  ۱۵۰,۰۰۰ تومان +
 • زخم بستر
  39
  ۱۰۰,۰۰۰ تومان +